• HOTLINE: 0915025669 - 0985430386
 • HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN: 
  Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (Sáng từ 8h đến 12h00 - Chiều từ 13h30 đến 18h)
  I. Phòng kinh doanh:
   0914713386
    sale@giaphuoc.vn
   0915025669
    gipco@giaphuoc.vn
  II. Phòng kỹ thuật:
   0988660450
    baohanh@giaphuoc.vn
  III. Phòng kế toán
   0979890405
    anphandinh@giaphuoc.vn
 • Trang chủ »Máy tính - Máy chủ »Máy tính đồng bộ »Đồng bộ Workstation
  • HP Z640 Workstation-F2D64AV (E5-1630v3 8G K620 2G)
   Giá bán: 69.985.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + HP Z640 925W 90Percent Efficient Chassis
   HP Z640 Country Kit
   NVIDIA Quadro K620 2GB 1st GFX
   Operating System Load to SATA/SAS
   1TB 7200 RPM SATA 1st HDD
   HP USB Keyboard
   HP USB Optical 3-Button Mouse
   Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
   9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
   HP Single Unit Packaging
   Intel Xeon E5-1630v3 3.7 10M 2133 4C CPU
   8GB DDR4-2133 (1x8GB) 1CPU RegRAM
   HP 3/3/3 Warranty

  • HP Z640 Workstation-F2D64AV (E5-2630v3 8G K620 2G)
   Giá bán: 96.485.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + HP Z640 Workstation
   HP Z640 925W 90Percent Efficient Chassis
   HP Z640 Country Kit
   NVIDIA Quadro K620 2GB 1st GFX
   Operating System Load to SATA/SAS
   1TB 7200 RPM SATA 1st HDD
   HP USB Keyboard
   HP USB Optical 3-Button Mouse
   Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
   9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
   HP Single Unit Packaging
   Intel Xeon E5-2630v3 2.4 1866 8C 1stCPU
   8GB DDR4-2133 (1x8GB) 1CPU RegRAM
   HP 3/3/3 Warranty

  • HP Z640 Workstation-F2D64AV (E5-2630v3 8G K2000 4G)
   Giá bán: 111.685.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + HP Z640 Workstation
   HP Z640 925W 90Percent Efficient Chassis
   HP Z640 Country Kit
   NVIDIA Quadro K2200 4GB 1st GFX
   Operating System Load to SATA/SAS
   1TB 7200 RPM SATA 1st HDD
   HP USB Keyboard
   HP USB Optical 3-Button Mouse
   Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
   9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
   HP Single Unit Packaging
   Intel Xeon E5-2630v3 2.4 1866 8C 1stCPU
   8GB DDR4-2133 1CPU RegRAM
   HP 3/3/3 Warranty

  • HP Z640 Workstation-F2D64AV (E5-2630v3 16G K2000 4G)
   Giá bán: 117.595.000
   Bảo hành:24 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + HP Z640 Workstation
   HP Z640 925W 90Percent Efficient Chassis
   HP Z640 Country Kit
   NVIDIA Quadro K2200 4GB 1st GFX
   Operating System Load to SATA/SAS
   1TB 7200 RPM SATA 1st HDD
   HP USB Keyboard
   HP USB Optical 3-Button Mouse
   Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
   9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
   HP Single Unit Packaging
   Intel Xeon E5-2630v3 2.4 1866 8C 1stCPU
   16GB DDR4-2133 1CPU RegRAM
   HP 3/3/3 Warranty

  • HP Z640 Workstation-F2D64AV (E5-2609v3 K620 2G)
   Giá bán: 58.685.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + BASE UNIT HP Z640 Workstation
   CHASSIS HP Z640 925W 90Percent Efficient Chassis
   COUNTRY KIT HP Z640 Country Kit
   PROCESSOR Intel® Xeon® E5-2609 v3 (1.9 GHz, 15 MB cache, 6 cores, Intel® vPro™)
   SYSTEM MEMORY 8GB DDR4-2133 (2x4GB) 1CPU RegRAM
   GRAPHICS CARD NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
   KEYBOARD HP USB Standard Keyboard
   MOUSE HP USB Standard Mouse
   OS Win 8.1 Pro 64 Downgrade to Win7 Pro 64
   PACKAGING HP Single Unit Packaging
   WARRANTY HP 3/3/3 Warranty
   OPTICAL DEVICE 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD
   HARD DRIVE 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
   TECHNICAL AV HP Processor Air Cooling Kit

  • HP Z640 Workstation-F2D64AV (E5-2609v3 K2000 2G)
   Giá bán: 64.985.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + BASE UNIT HP Z640 Workstation
   CHASSIS HP Z640 925W 90Percent Efficient Chassis
   COUNTRY KIT HP Z640 Country Kit
   PROCESSOR Intel® Xeon® E5-2609 v3 (1.9 GHz, 15 MB cache, 6 cores, Intel® vPro™)
   SYSTEM MEMORY 8GB DDR4-2133 (2x4GB) 1CPU RegRAM
   GRAPHICS CARD NVIDIA Quadro K2000 2GB DL-DVI(I)+DP+DP 1st No cables included Graphics
   KEYBOARD HP USB Standard Keyboard
   MOUSE HP USB Standard Mouse
   OS Win 8.1 Pro 64 Downgrade to Win7 Pro 64
   PACKAGING HP Single Unit Packaging
   WARRANTY HP 3/3/3 Warranty
   OPTICAL DEVICE 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD
   HARD DRIVE 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
   TECHNICAL AV HP Processor Air Cooling Kit

  • HP Z440 Workstation-F5W13AV (E5-1603v3 K620 2G)
   Giá bán: 31.785.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + HP Z440 Workstation
   HP Single Unit Packaging
   HP Z420 600W 90 Efficient Chassis
   Intel Xeon E5-1603 V3 2.8 10M 1866 4C CPU
   4GB DDR4-2133(1X4GB) REGRAM
   NVIDIA QUADRO K620 2GB 1ST GFX SPL
   1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
   HP Z440 700W 90 PERCENT EFFICIENT CHASSIS
   HP USB OPTICAL MOUSE
   HP LINUX INSTALLER KIT
   9.5 MM SLIM SUPERMUTI DVDRW 1ST ODD
   HP PROCESSOR AIR COOLING KIT
   HP Z440 COUNTRY KIT
   HP USB KEYBOARD
   OPERATING SYSTEM LOAD TO SATA/SAS
   HP SINGLE UNIT PACKAGING
   HP 3 year Next business day Onsite with Defective Media Retention Workstation Only Hardware Support

  • HP Z440 Workstation-F5W13AV (E5-1620v3 K620 2G)
   Giá bán: 47.385.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + BASE UNIT HP Z440 Workstation
   CHASSIS 700W 90Percent Efficient Chassis
   COUNTRY KIT HP Z440 Country Kit
   PROCESSOR Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
   SYSTEM MEMORY 8GB DDR4-2133 (2x4GB) RegRAM
   GRAPHICS CARD NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
   KEYBOARD HP USB Standard Keyboard
   MOUSE HP USB Optical Mouse
   OS Win 8.1 Pro 64 Downgrade to Win7 Pro 64
   PACKAGING HP Single Unit Packaging
   WARRANTY HP 3/3/3 Warranty
   OPTICAL DEVICE 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD
   HARD DRIVE 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
   TECHNICAL AV HP Processor Air Cooling Kit

  • HP Z440 Workstation-F5W13AV (E5-1620v3 K2000 2G)
   Giá bán: 53.685.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + BASE UNIT HP Z440 Workstation
   CHASSIS 700W 90Percent Efficient Chassis
   COUNTRY KIT HP Z440 Country Kit
   PROCESSOR Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
   SYSTEM MEMORY 8GB DDR4-2133 (2x4GB) RegRAM
   GRAPHICS CARD NVIDIA Quadro K2000 2GB DL-DVI(I)+DP+DP 1st No cables included Graphics
   KEYBOARD HP USB Standard Keyboard
   MOUSE HP USB Optical Mouse
   OS Win 8.1 Pro 64 Downgrade to Win7 Pro 64
   PACKAGING HP Single Unit Packaging
   WARRANTY HP 3/3/3 Warranty
   OPTICAL DEVICE 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD
   HARD DRIVE 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
   TECHNICAL AV HP Processor Air Cooling Kit

  • HP Z440 Workstation-F5W13AV (E5-1630v3 K620 2G)
   Giá bán: 59.485.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + HP Z440 Workstation
   HP Z440 700W 90Percent Efficient Chassis
   HP Z4 Fan and Front Card Guide Kit
   HP Z440 Country Kit
   NVIDIA Quadro K620 2GB 1st GFX
   Operating System Load to SATA/SAS
   1TB 7200 RPM SATA 1st HDD
   HP USB Keyboard
   HP USB 1000dpi Laser Mouse
   Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
   9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
   HP Single Unit Packaging
   Intel Xeon E5-1630v3 3.7 10M 2133 4C CPU
   8GB DDR4-2133 (1x8GB) RegRAM
   HP 3/3/3 Warranty
   HP Processor Air Cooling Kit

  • HP Z440 Workstation-F5W13AV (E5-1630v3 K2200 4G)
   Giá bán: 69.485.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + HP Z440 Workstation
   HP Z440 700W 90Percent Efficient Chassis
   HP Z4 Fan and Front Card Guide Kit
   HP Z440 Country Kit
   NVIDIA Quadro K2200 4GB 1st GFX
   Operating System Load to SATA/SAS
   1TB 7200 RPM SATA 1st HDD
   HP USB Keyboard
   HP USB 1000dpi Laser Mouse
   Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64
   9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
   HP Single Unit Packaging
   Intel Xeon E5-1630v3 3.7 10M 2133 4C CPU
   8GB DDR4-2133 (1x8GB) RegRAM
   HP 3/3/3 Warranty
   HP Processor Air Cooling Kit

  • HP Z220 CMT Workstation-A3J44AV (E3 1245v2)
   Giá bán: 23.590.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + BASE UNIT HP Z220 CMT Workstation
   CHASSIS HP Z220 CMT 400W 90% Efficient Chassis
   COUNTRY KIT HP Z220 Workstation Country Kit
   PROCESSOR Intel Xeon E3-1245v2 3.4 8MB 4C HT GT2 CPU
   SYSTEM MEMORY 4GB DDR3-1600 ECC RAM
   GRAPHICS CARD Intel HD Graphics P4000
   KEYBOARD HP USB Standard Keyboard
   MOUSE HP USB Optical Mouse
   OS HP Linux Installer Kit OS
   OPTICAL DEVICE 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD
   PACKAGING HP Single Unit (CMT) Packaging
   WARRANTY HP 3-3-3 CMT Warranty
   HARD DRIVE 500GB 7200 RPM SATA 6G 1st Hard Drive

  • HP Z230 Tower Workstation-D1P34AV (E3-1246v3)
   Giá bán: 30.385.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + BASE UNIT HP Z230 Tower Workstation
   CHASSIS HP Z230 Tower 400W 92 percent efficient Chassis
   COUNTRY KIT HP Z230 Workstation Country Kit
   PROCESSOR Intel Xeon E3-1246v3 3.5 GHz (up to 3.9 GHz) 8MB 84W Intel HD Graphics P4600 4C HT CPU
   SYSTEM MEMORY 4GB DDR3-1600 ECC (1x4GB) Unbuffered RAM
   GRAPHICS CARD NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
   KEYBOARD HP USB Standard Keyboard
   MOUSE HP USB Optical Mouse
   OS HP Linux Installer Kit OS
   OPTICAL DEVICE 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD
   PACKAGING HP Single Unit (Tower) Packaging
   WARRANTY HP 3-3-3 Tower Warranty
   HARD DRIVE 500GB 7200 RPM SATA 6G 1st Hard Drive

  • Máy tính để bàn HP Workstation Z230-D1P34AV (E3-1226v3)
   Giá bán: 26.990.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + HP Z230 CMT Workstation
   HP Z230 CMT 400W 90% Eficient
   HP Z230 Workstation Country Kit
   Intel Xeon E3-1226v3 3.3 8M GT2 4C CPU
   4GB DDR3-1600 ECC (1x4GB) RAM
   NVIDIA Quadro K 620 1GB Graphics
   500GB 7200 RPM SATA 6G 1st Hard Drive
   HP Linux Installer Kit
   HP 16X DVD+ Rom SuperMulti SATA 1st Drive
   HP USB Standard Keyboard
   HP Single Unit (SFF) Packaging
   HP 3-3-3 CMT Warranty

  • HP Z230 Tower Workstation-D1P34AV ( i7 4790)
   Giá bán: 29.985.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + HP Z230 HP Z230 Workstation
   BASE UNIT HP Z230 Tower Workstation
   CHASSIS HP Z230 Tower 400W 92 percent efficient Chassis
   COUNTRY KIT HP Z220 Workstation Country Kit
   PROCESSOR Intel Core i7-4790 3.6 GHz (up to 4.0 GHz) 8MB 84W Intel HD Graphics 4600 4C HT CPU
   SYSTEM MEMORY 8GB DDR3-1600 nECC (2x4GB) Unbuffered RAM
   GRAPHICS CARD Intel HD Graphics 4600
   KEYBOARD HP USB Standard Keyboard
   MOUSE HP USB 1000dpi Laser Mouse
   OS HP Linux Installer Kit OS
   OPTICAL DEVICE 1 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD
   PACKAGING HP Single Unit (Tower) Packaging
   WARRANTY HP 3-3-3 CMT Warranty
   HARD DRIVE 1 500GB 7200 RPM SATA 6G 1st Hard Drive

  • HP Z230 Tower Workstation-D1P34AV (E3-1245v2)
   Giá bán: 28.685.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + HP Z230 HP Z230 Workstation
   BASE UNIT HP Z230 Tower Workstation
   CHASSIS HP Z230 Tower 400W 92 percent efficient Chassis
   COUNTRY KIT HP Z220 Workstation Country Kit
   PROCESSOR Intel Xeon E3-1245v2 3.4 8MB 4C HT GT2 CPU
   SYSTEM MEMORY 4GB DDR3-1600 ECC (1x4GB) RAM
   GRAPHICS CARD NVIDIA Quadro K600 1GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
   KEYBOARD HP USB Standard Keyboard
   MOUSE HP USB 1000dpi Laser Mouse
   OS HP Linux Installer Kit OS
   OPTICAL DEVICE 1 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD
   PACKAGING HP Single Unit (Tower) Packaging
   WARRANTY HP 3-3-3 CMT Warranty
   HARD DRIVE 1 500GB 7200 RPM SATA 6G 1st Hard Drive

  • HP Z220 Workstation-A3J44AV (E3-1245v2 /VGA 1G)
   Giá bán: 27.190.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + BASE UNIT HP Z220 CMT Workstation
   CHASSIS HP Z220 CMT 400W 90% Efficient Chassis
   COUNTRY KIT HP Z220 Workstation Country Kit
   PROCESSOR Intel Xeon E3-1245v2 3.4 8MB 4C HT GT2 CPU
   SYSTEM MEMORY 4GB DDR3-1600 ECC RAM
   GRAPHICS CARD NVIDIA Quadro K600 1GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
   KEYBOARD HP USB Standard Keyboard
   MOUSE HP USB Optical Mouse
   OS HP Linux Installer Kit OS
   OPTICAL DEVICE 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD
   PACKAGING HP Single Unit (CMT) Packaging
   WARRANTY HP 3-3-3 CMT Warranty
   HARD DRIVE 500GB 7200 RPM SATA 6G 1st Hard Drive

  Hãng sản xuất

  Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

  OK Xem giỏ hàng