• HOTLINE: 0915025669 - 0985430386
 • HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN: 
  Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (Sáng từ 8h đến 12h00 - Chiều từ 13h30 đến 18h)
  I. Phòng kinh doanh:
   0914713386
    sale@giaphuoc.vn
   0915025669
    gipco@giaphuoc.vn
  II. Phòng kỹ thuật:
   0988660450
    baohanh@giaphuoc.vn
  III. Phòng kế toán
   0979890405
    anphandinh@giaphuoc.vn
   0986143493
    ketoan@giaphuoc.vn
 • Mã SP: D810
  Pin Laptop Dell D810
  845.000
  Pin Laptop Dell D810
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell D810
  Giá bán: 845.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell D810
  Mã Pin: D810
  Đời máy: ▪ Dell Latitude: D810 Precision M70
  Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
  Cells: 9 Cells

 • Mã SP: 1735
  Pin Laptop Dell 1735
  845.000
  Pin Laptop Dell 1735
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell 1735
  Giá bán: 845.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell 1735
  Mã Pin: 1735
  Đời máy: ▪ Dell Studio 17: 1735 Series , 1736 , 1737
  Dung lượng:11.1V - 5200mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: 1564
  Pin Laptop Dell 1564
  885.000
  Pin Laptop Dell 1564
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell 1564
  Giá bán: 885.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell 1564
  Mã Pin: 1564
  Đời máy: ▪ Dell: Inprison 1464,1564
  Dung lượng:11.1V - 5200mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: 1535
  Pin Laptop Dell 1535
  775.000
  Pin Laptop Dell 1535
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell 1535
  Giá bán: 775.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell 1535
  Mã Pin: 1535
  Đời máy: ▪ Dell Studio15: 1535, 1536, 1537, 1555
  Dung lượng:11.1V - 5200mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: M1530
  Pin Laptop Dell M1530
  595.000
  Pin Laptop Dell M1530
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell M1530
  Giá bán: 595.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell M1530
  Mã Pin: M1530
  Đời máy: ▪ Dell XPS: M1530
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: M1530H
  Pin Laptop Dell M1530H
  845.000
  Pin Laptop Dell M1530H
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell M1530H
  Giá bán: 845.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell M1530H
  Mã Pin: M1530H
  Đời máy: ▪ Dell XPS: M1530
  Dung lượng:11.1V - 6600mAh Li-ion
  Cells: 9 Cells

 • Mã SP: 1525
  Pin Laptop Dell 1525
  595.000
  Pin Laptop Dell 1525
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell 1525
  Giá bán: 595.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell 1525
  Mã Pin: 1525
  Đời máy: ▪ Dell Insprion: 1525,1526,1545,1440
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: 1520
  Pin Laptop Dell 1520
  595.000
  Pin Laptop Dell 1520
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell 1520
  Giá bán: 595.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell 1520
  Mã Pin: 1520
  Đời máy: ▪ Dell : 1500,1520,1720
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: 1420
  Pin Laptop Dell 1420
  600.000
  Pin Laptop Dell 1420
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell 1420
  Giá bán: 600.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell 1420
  Mã Pin: 1420
  Đời máy: ▪ Dell: 1400 1420
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: 1435
  Pin Laptop Dell 1435
  845.000
  Pin Laptop Dell 1435
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell 1435
  Giá bán: 845.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell 1435
  Mã Pin: 1435
  Đời máy: ▪ Dell Studio 1435
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: 1427
  Pin Laptop Dell 1427
  645.000
  Pin Laptop Dell 1427
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell 1427
  Giá bán: 645.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell 1427
  Mã Pin: 1427
  Đời máy: ▪ INPRISON 1427,1425

  Dung lượng:10.8V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: N5010
  Pin Laptop Dell N5010
  845.000
  Pin Laptop Dell N5010
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell N5010
  Giá bán: 845.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell N5010
  Mã Pin: N5010
  Đời máy: ▪ Dell Inspiron:13R,14R,15R,N5010,N4010
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: M1210H
  Pin Laptop Dell M1210H
  845.000
  Pin Laptop Dell M1210H
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell M1210H
  Giá bán: 845.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell M1210H
  Mã Pin: M1210H
  Đời máy: ▪ Dell XPS: M1210
  Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
  Cells: 9 Cells

 • Mã SP: M1210
  Pin Laptop Dell M1210
  775.000
  Pin Laptop Dell M1210
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell M1210
  Giá bán: 775.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell M1210
  Mã Pin: E4300
  Đời máy: ▪ Dell E4300, E4400
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: E5400
  Pin Laptop Dell E5400
  775.000
  Pin Laptop Dell E5400
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell E5400
  Giá bán: 775.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell E5400
  Mã Pin: E5400
  Đời máy: ▪ Dell Latitude: E5500, E5400,E5410,E5510
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Pin Laptop Dell latitude E6400E6410E6500E6510
  Giá bán: 775.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell latitude E6400E6410E6500E6510
  Mã Pin: Dell latitude E6400,E6410,E6500,E6510
  Đời máy: ▪ Dell Latitude: E6400, E6400 ATG, E6500 ▪ Dell Precision: M2400, M4400, M6400
  Dung lượng:11.1V - 5600mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: 6400H
  Pin Laptop Dell 6400H
  845.000
  Pin Laptop Dell 6400H
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell 6400H
  Giá bán: 845.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell 6400H
  Mã Pin: 6400H
  Đời máy: ▪ Dell Inspiron: 6000,6400,9200,9300,9400, ▪ Dell Inspirron: XPS M170,XPS M1710,XPS Gen 2, ▪ Dell Inspiron: E1505,E1705
  Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
  Cells: 9 Cells

 • Mã SP: 6400
  Pin Laptop Dell 6400
  595.000
  Pin Laptop Dell 6400
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell 6400
  Giá bán: 595.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell 6400
  Mã Pin: 6400
  Đời máy: ▪ Dell Inspiron: 6000,6400,9200,9300,9400, ▪ Dell Inspirron: XPS M170,XPS M1710,XPS Gen 2, ▪ Dell Inspiron: E1505,E1705
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: A840
  Pin Laptop Dell A840
  775.000
  Pin Laptop Dell A840
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell A840
  Giá bán: 775.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell A840
  Mã Pin: A840
  Đời máy: ▪ Dell Inspiron 1410 ▪ Dell Vostro: 1014, 1015, ▪ Dell Vostro: A840, A860, A860n
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: 6000
  Pin Laptop Dell 6000
  595.000
  Pin Laptop Dell 6000
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell 6000
  Giá bán: 595.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell 6000
  Mã Pin: 6000
  Đời máy: ▪ Dell : Inspiron 9300, 6000 Series
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: D820H
  Pin Laptop Dell D820H
  845.000
  Pin Laptop Dell D820H
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell D820H
  Giá bán: 845.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell D820H
  Mã Pin: D820H
  Đời máy: ▪ Dell : Latitude D820, Latitude D830
  Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
  Cells: 9 Cells

 • Mã SP: D820
  Pin Laptop Dell D820
  595.000
  Pin Laptop Dell D820
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell D820
  Giá bán: 595.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell D820
  Mã Pin: D820
  Đời máy: ▪ Dell : Latitude D820, Latitude D830
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: 630MH
  Pin Laptop Dell 630MH
  845.000
  Pin Laptop Dell 630MH
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell 630MH
  Giá bán: 845.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell 630MH
  Mã Pin: 630MH
  Đời máy: ▪ Dell : Inspiron 630m/640m, E1405
  Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: 630M
  Pin Laptop Dell 630M
  595.000
  Pin Laptop Dell 630M
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell 630M
  Giá bán: 595.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Pin Laptop Dell 630M
  Mã Pin: 630M
  Đời máy: ▪ Dell : D630M, 640M,E1405
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: D620H
  Pin Laptop Dell D620H
  845.000
  Pin Laptop Dell D620H
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell D620H
  Giá bán: 845.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã Pin: D620H
  Đời máy: ▪ Dell : Latitude D620, Latitude D630
  Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
  Cells: 9 Cells

 • Mã SP: D620
  Pin Laptop Dell D620
  650.000
  Pin Laptop Dell D620
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell D620
  Giá bán: 650.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã Pin: D620
  Đời máy: ▪ Dell : Latitude D620, Latitude D630
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: 710M
  Pin Laptop Dell 710M
  600.000
  Pin Laptop Dell 710M
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell 710M
  Giá bán: 600.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã Pin: 710M
  Đời máy: ▪ Dell Inspiron 700m Series , Inspiron 710m
  Dung lượng:14.8V - 2200mAh Li-ion
  Cells: 4 Cells

 • Mã SP: D600
  Pin Laptop Dell D600
  600.000
  Pin Laptop Dell D600
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell D600
  Giá bán: 600.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã Pin: D600
  Đời máy: ▪ Dell Latitude D600,D610,D500,D510
  Dung lượng:11.1V - 4700mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: M1330
  Pin Laptop Dell M1330
  650.000
  Pin Laptop Dell M1330
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell M1330
  Giá bán: 650.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã Pin: M1330
  Đời máy: ▪ Dell XPS 1330
  INPRISON 1328
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

 • Mã SP: 1300
  Pin Laptop Dell 1300
  600.000
  Pin Laptop Dell 1300
  Mua ngay
  Pin Laptop Dell 1300
  Giá bán: 600.000
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã Pin: 1300
  Đời máy: ▪ Dell Inspiron: B120, B130 , 1301 Series
  Dung lượng:11.1V - 5600mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells

1 2 3 4 5 6 Next

PIN Laptop

Hãng sản xuất

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng