• HOTLINE: 0915025669 - 0985430386
 • HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN: 
  Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (Sáng từ 8h đến 12h00 - Chiều từ 13h30 đến 18h)
  I. Phòng kinh doanh:
   0914713386
    sale@giaphuoc.vn
   0915025669
    gipco@giaphuoc.vn
  II. Phòng kỹ thuật:
   0988660450
    baohanh@giaphuoc.vn
  III. Phòng kế toán
   0979890405
    anphandinh@giaphuoc.vn
 • Trang chủ »Laptop & Tablet »Linh kiện Laptop »PIN Laptop
  • Mã SP: D810
   Pin Laptop Dell D810
   845.000
   Pin Laptop Dell D810
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell D810
   Giá bán: 845.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell D810
   Mã Pin: D810
   Đời máy: ▪ Dell Latitude: D810 Precision M70
   Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
   Cells: 9 Cells

  • Mã SP: 1735
   Pin Laptop Dell 1735
   845.000
   Pin Laptop Dell 1735
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell 1735
   Giá bán: 845.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell 1735
   Mã Pin: 1735
   Đời máy: ▪ Dell Studio 17: 1735 Series , 1736 , 1737
   Dung lượng:11.1V - 5200mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: 1564
   Pin Laptop Dell 1564
   885.000
   Pin Laptop Dell 1564
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell 1564
   Giá bán: 885.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell 1564
   Mã Pin: 1564
   Đời máy: ▪ Dell: Inprison 1464,1564
   Dung lượng:11.1V - 5200mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: 1535
   Pin Laptop Dell 1535
   775.000
   Pin Laptop Dell 1535
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell 1535
   Giá bán: 775.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell 1535
   Mã Pin: 1535
   Đời máy: ▪ Dell Studio15: 1535, 1536, 1537, 1555
   Dung lượng:11.1V - 5200mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: M1530
   Pin Laptop Dell M1530
   595.000
   Pin Laptop Dell M1530
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell M1530
   Giá bán: 595.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell M1530
   Mã Pin: M1530
   Đời máy: ▪ Dell XPS: M1530
   Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: M1530H
   Pin Laptop Dell M1530H
   845.000
   Pin Laptop Dell M1530H
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell M1530H
   Giá bán: 845.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell M1530H
   Mã Pin: M1530H
   Đời máy: ▪ Dell XPS: M1530
   Dung lượng:11.1V - 6600mAh Li-ion
   Cells: 9 Cells

  • Mã SP: 1525
   Pin Laptop Dell 1525
   595.000
   Pin Laptop Dell 1525
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell 1525
   Giá bán: 595.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell 1525
   Mã Pin: 1525
   Đời máy: ▪ Dell Insprion: 1525,1526,1545,1440
   Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: 1520
   Pin Laptop Dell 1520
   595.000
   Pin Laptop Dell 1520
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell 1520
   Giá bán: 595.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell 1520
   Mã Pin: 1520
   Đời máy: ▪ Dell : 1500,1520,1720
   Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: 1420
   Pin Laptop Dell 1420
   600.000
   Pin Laptop Dell 1420
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell 1420
   Giá bán: 600.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell 1420
   Mã Pin: 1420
   Đời máy: ▪ Dell: 1400 1420
   Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: 1435
   Pin Laptop Dell 1435
   845.000
   Pin Laptop Dell 1435
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell 1435
   Giá bán: 845.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell 1435
   Mã Pin: 1435
   Đời máy: ▪ Dell Studio 1435
   Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: 1427
   Pin Laptop Dell 1427
   645.000
   Pin Laptop Dell 1427
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell 1427
   Giá bán: 645.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell 1427
   Mã Pin: 1427
   Đời máy: ▪ INPRISON 1427,1425

   Dung lượng:10.8V - 4800mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: N5010
   Pin Laptop Dell N5010
   845.000
   Pin Laptop Dell N5010
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell N5010
   Giá bán: 845.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell N5010
   Mã Pin: N5010
   Đời máy: ▪ Dell Inspiron:13R,14R,15R,N5010,N4010
   Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: M1210H
   Pin Laptop Dell M1210H
   845.000
   Pin Laptop Dell M1210H
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell M1210H
   Giá bán: 845.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell M1210H
   Mã Pin: M1210H
   Đời máy: ▪ Dell XPS: M1210
   Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
   Cells: 9 Cells

  • Mã SP: M1210
   Pin Laptop Dell M1210
   775.000
   Pin Laptop Dell M1210
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell M1210
   Giá bán: 775.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell M1210
   Mã Pin: E4300
   Đời máy: ▪ Dell E4300, E4400
   Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: E5400
   Pin Laptop Dell E5400
   775.000
   Pin Laptop Dell E5400
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell E5400
   Giá bán: 775.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell E5400
   Mã Pin: E5400
   Đời máy: ▪ Dell Latitude: E5500, E5400,E5410,E5510
   Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Pin Laptop Dell latitude E6400E6410E6500E6510
   Giá bán: 775.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell latitude E6400E6410E6500E6510
   Mã Pin: Dell latitude E6400,E6410,E6500,E6510
   Đời máy: ▪ Dell Latitude: E6400, E6400 ATG, E6500 ▪ Dell Precision: M2400, M4400, M6400
   Dung lượng:11.1V - 5600mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: 6400H
   Pin Laptop Dell 6400H
   845.000
   Pin Laptop Dell 6400H
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell 6400H
   Giá bán: 845.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell 6400H
   Mã Pin: 6400H
   Đời máy: ▪ Dell Inspiron: 6000,6400,9200,9300,9400, ▪ Dell Inspirron: XPS M170,XPS M1710,XPS Gen 2, ▪ Dell Inspiron: E1505,E1705
   Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
   Cells: 9 Cells

  • Mã SP: 6400
   Pin Laptop Dell 6400
   595.000
   Pin Laptop Dell 6400
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell 6400
   Giá bán: 595.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell 6400
   Mã Pin: 6400
   Đời máy: ▪ Dell Inspiron: 6000,6400,9200,9300,9400, ▪ Dell Inspirron: XPS M170,XPS M1710,XPS Gen 2, ▪ Dell Inspiron: E1505,E1705
   Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: A840
   Pin Laptop Dell A840
   775.000
   Pin Laptop Dell A840
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell A840
   Giá bán: 775.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell A840
   Mã Pin: A840
   Đời máy: ▪ Dell Inspiron 1410 ▪ Dell Vostro: 1014, 1015, ▪ Dell Vostro: A840, A860, A860n
   Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: 6000
   Pin Laptop Dell 6000
   595.000
   Pin Laptop Dell 6000
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell 6000
   Giá bán: 595.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell 6000
   Mã Pin: 6000
   Đời máy: ▪ Dell : Inspiron 9300, 6000 Series
   Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: D820H
   Pin Laptop Dell D820H
   845.000
   Pin Laptop Dell D820H
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell D820H
   Giá bán: 845.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell D820H
   Mã Pin: D820H
   Đời máy: ▪ Dell : Latitude D820, Latitude D830
   Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
   Cells: 9 Cells

  • Mã SP: D820
   Pin Laptop Dell D820
   595.000
   Pin Laptop Dell D820
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell D820
   Giá bán: 595.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell D820
   Mã Pin: D820
   Đời máy: ▪ Dell : Latitude D820, Latitude D830
   Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: 630MH
   Pin Laptop Dell 630MH
   845.000
   Pin Laptop Dell 630MH
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell 630MH
   Giá bán: 845.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell 630MH
   Mã Pin: 630MH
   Đời máy: ▪ Dell : Inspiron 630m/640m, E1405
   Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: 630M
   Pin Laptop Dell 630M
   595.000
   Pin Laptop Dell 630M
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell 630M
   Giá bán: 595.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Pin Laptop Dell 630M
   Mã Pin: 630M
   Đời máy: ▪ Dell : D630M, 640M,E1405
   Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: D620H
   Pin Laptop Dell D620H
   845.000
   Pin Laptop Dell D620H
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell D620H
   Giá bán: 845.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Mã Pin: D620H
   Đời máy: ▪ Dell : Latitude D620, Latitude D630
   Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
   Cells: 9 Cells

  • Mã SP: D620
   Pin Laptop Dell D620
   650.000
   Pin Laptop Dell D620
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell D620
   Giá bán: 650.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Mã Pin: D620
   Đời máy: ▪ Dell : Latitude D620, Latitude D630
   Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: 710M
   Pin Laptop Dell 710M
   600.000
   Pin Laptop Dell 710M
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell 710M
   Giá bán: 600.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Mã Pin: 710M
   Đời máy: ▪ Dell Inspiron 700m Series , Inspiron 710m
   Dung lượng:14.8V - 2200mAh Li-ion
   Cells: 4 Cells

  • Mã SP: D600
   Pin Laptop Dell D600
   600.000
   Pin Laptop Dell D600
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell D600
   Giá bán: 600.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Mã Pin: D600
   Đời máy: ▪ Dell Latitude D600,D610,D500,D510
   Dung lượng:11.1V - 4700mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: M1330
   Pin Laptop Dell M1330
   650.000
   Pin Laptop Dell M1330
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell M1330
   Giá bán: 650.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Mã Pin: M1330
   Đời máy: ▪ Dell XPS 1330
   INPRISON 1328
   Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  • Mã SP: 1300
   Pin Laptop Dell 1300
   600.000
   Pin Laptop Dell 1300
   Mua ngay
   Pin Laptop Dell 1300
   Giá bán: 600.000
   Bảo hành:12 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Mã Pin: 1300
   Đời máy: ▪ Dell Inspiron: B120, B130 , 1301 Series
   Dung lượng:11.1V - 5600mAh Li-ion
   Cells: 6 Cells

  1 2 3 4 5 6 Next

  PIN Laptop

  Hãng sản xuất

  Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

  OK Xem giỏ hàng