• HOTLINE: 0915025669 - 0985430386
 • HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN: 
  Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (Sáng từ 8h đến 12h00 - Chiều từ 13h30 đến 18h)
  I. Phòng kinh doanh:
   0914713386
    sale@giaphuoc.vn
   0915025669
    gipco@giaphuoc.vn
  II. Phòng kỹ thuật:
   0988660450
    baohanh@giaphuoc.vn
  III. Phòng kế toán
   0979890405
    anphandinh@giaphuoc.vn
   0986143493
    ketoan@giaphuoc.vn

Download Mẫu Hợp Đồng và thanh lý Hợp Đồng

STT Tên Ngày cập nhật Số lần download Download
1 Mẫu Hợp Đồng mua bán 2017-07-28 17:46:59 889 download
2 Mẫu biên bản thanh lý Hợp Đồng 2017-07-28 17:46:39 341 download

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng