• HOTLINE: 0915025669 - 0985430386
 • HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN: 
  Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (Sáng từ 8h đến 12h00 - Chiều từ 13h30 đến 18h)
  I. Phòng kinh doanh:
   0914713386
    sale@giaphuoc.vn
   0915025669
    gipco@giaphuoc.vn
  II. Phòng kỹ thuật:
   0988660450
    baohanh@giaphuoc.vn
  III. Phòng kế toán
   0979890405
    anphandinh@giaphuoc.vn
 • Trang chủ »Linh kiện máy tính »PSU - Nguồn máy tính »Nguồn Seasonic
  • Nguồn Seasonic PRIME 850TD (SSR-850TD Active PFC F3)
   Giá bán: 6.666.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Nguồn Seasonic PRIME 850TD (SSR-850TD Active PFC F3)
   TỔNG CÔNG SUẤT: 850W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®TItanium
   DC OUTPUT: 12V 70A (MAX. 840W)
   FAN: FDB 135mm, Premium Hybrid Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 170 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 6 / SATA * 10 / Molex 4pin * 5

  • Nguồn Seasonic PRIME 1200PD (SSR-1200PD)
   Giá bán: 6.999.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Nguồn Seasonic PRIME 1200PD (SSR-1200PD)
   TỔNG CÔNG SUẤT: 1200W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Platinum
   DC OUTPUT: 12V 100A (MAX. 1200W)
   FAN: FDB 135mm, Premium Hybrid Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 170 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 8 / SATA * 12 / Molex 4pin * 5

  • Nguồn Seasonic PRIME 1000PD (SSR-1000PD)
   Giá bán: 5.766.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Nguồn Seasonic PRIME 1000PD (SSR-1000PD)
   TỔNG CÔNG SUẤT: 1000W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Platinum
   DC OUTPUT: 12V 83A (MAX. 996W)
   FAN: FDB 135mm, Premium Hybrid Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 170 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 8 / SATA * 12 / Molex 4pin * 5

  • Nguồn Seasonic PRIME 1000GD (SSR-1000GD)
   Giá bán: 4.955.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Nguồn Seasonic PRIME 1000GD (SSR-1000GD)
   TỔNG CÔNG SUẤT: 1000W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Gold
   DC OUTPUT: 12V 83A (MAX. 996W)
   FAN: FDB 135mm, Premium Hybrid Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 170 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 8 / SATA * 12 / Molex 4pin * 5

  • Nguồn Seasonic PRIME 1200GD (SSR-1200GD)
   Giá bán: 5.766.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Nguồn Seasonic PRIME 1200GD (SSR-1200GD)
   TỔNG CÔNG SUẤT: 1200W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Gold
   DC OUTPUT: 12V 100A (MAX. 1200W)
   FAN: FDB 135mm, Premium Hybrid Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 170 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 8 / SATA * 12 / Molex 4pin * 5

  • Nguồn Seasonic PRIME 850GD (SSR-850GD)
   Giá bán: 4.366.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Nguồn Seasonic PRIME 850GD (SSR-850GD)
   TỔNG CÔNG SUẤT: 850W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Gold
   DC OUTPUT: 12V 70A (MAX. 840W)
   FAN: FDB 135mm, Premium Hybrid Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 170 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 6 / SATA * 10 / Molex 4pin * 5

  • Nguồn Seasonic PRIME 750GD (SSR-750GD)
   Giá bán: 3.766.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Nguồn Seasonic PRIME 750GD (SSR-750GD)
   TỔNG CÔNG SUẤT: 750W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Gold
   DC OUTPUT: 12V 62A (MAX. 744W)
   FAN: FDB 135mm, Premium Hybrid Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 170 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 4 / SATA * 8 / Molex 4pin * 3

  • Nguồn Seasonic PRIME 650GD (SSR-650GD)
   Giá bán: 3.466.000
   Bảo hành:36 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Nguồn Seasonic PRIME 650GD (SSR-650GD)
   TỔNG CÔNG SUẤT: 650W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Gold
   DC OUTPUT: 12V 52A (MAX. 648W)
   FAN: FDB 135mm, Premium Hybrid Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 170 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E * 4 / SATA * 6 / Molex 4pin * 3

  • Nguồn máy tính Seasonic Snow Silent 1050 80Plus Platinum
   Giá bán: 6.260.000
   Bảo hành:0
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + TỔNG CÔNG SUẤT: 1050W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Platinum
   DC OUTPUT: 12V 87A (MAX. 1050W)
   FAN: FDB 120mm, S3FC - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 140 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 8 / SATA * 14 / Molex 4pin * 5

  • Nguồn máy tính Seasonic Snow Silent 750 80Plus Platinum
   Giá bán: 4.666.000
   Bảo hành:0
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + TỔNG CÔNG SUẤT: 750W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Platinum
   DC OUTPUT: 12V 62A (MAX. 744W)
   FAN: FDB 120mm, S3FC - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 140 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 4 / SATA * 10 / Molex 4pin * 5

  • Nguồn máy tính Seasonic P-860 (860XP) 80Plus Platinum
   Giá bán: 4.888.000
   Bảo hành:24 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + TỔNG CÔNG SUẤT: 860W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Platinum
   DC OUTPUT: 12V 71A (MAX. 852W)
   FAN: FDB 120mm, S3FC - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 140 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 3 / PCI-E * 6 / SATA * 10 / Molex 4pin * 5

  • Nguồn máy tính Seasonic P-760 (760XP) 80Plus Platinum
   Giá bán: 4.166.000
   Bảo hành:24 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + TỔNG CÔNG SUẤT: 760W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Platinum
   DC OUTPUT: 12V 63A (MAX. 756W)
   FAN: FDB 120mm, S3FC - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 140 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 4 / SATA * 10 / Molex 4pin * 5

  • Nguồn máy tính Seasonic P-660 (660XP) 80Plus Platinum
   Giá bán: 3.666.000
   Bảo hành:24 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + TỔNG CÔNG SUẤT: 660W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Platinum
   DC OUTPUT: 12V 55A (MAX. 660W)
   FAN: FDB 120mm, S3FC - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 140 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 4 / SATA * 10 / Molex 4pin * 5

  • Nguồn máy tính Seasonic G-650 (650RM) 80Plus Gold
   Giá bán: 2.666.000
   Bảo hành:0
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + TỔNG CÔNG SUẤT: 650W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Gold
   DC OUTPUT: 12V 54A (MAX. 648W)
   FAN: FDB 120mm, S2FC - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (1 phần), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 140 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 4 / SATA * 8 / Molex 4pin * 5

  • Nguồn máy tính Seasonic M12II 520w Evo Active PFC - 80Plus Bronze
   Giá bán: 1.795.000
   Bảo hành:24 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Nguồn máy tính Seasonic M12II 520 Evo - 520W - Active PFC - 80Plus Bronze PSU
   Thiết kế mạch chuyển tiếp dòng 1 chiều dạng kép khai thác hiệu quả năng lượng PSU - Một đường +12V mạnh mẽ lên tới 48 Ample - Hỗ trợ hệ thống nhiều card đồ họa, đồ họa đa nhân - Cung cấp điện áp rất ổn định [chỉ sai số ±3%] - Hiệu suất vận hành cao 80PLUS® BRONZE [>85%] tiết kiệm điện năng - Cáp kết nối dạng mô-đun rời hiện đại, tiện dụng - Tản nhiệt thông minh 2 chế độ [Cooling, Silent] - Quạt làm mát ADDA 120mm với đệm bi kép chất lượng cao - Tụ điện Nhật Bản 105 độ C thể rắn bền bỉ tuyệt đối - Sử dung linh kiện không chì thân thiện với mô i trường - Tương thích tất cả các dải điện xoay chiều (AC) trên thế giới [90V~240V] - Tiêu chuẩn Intel ATX12V/EPS12V tương thích mọi hệ thống [PC, IPC, Workstation, Server] - Các tiêu chuẩn bảo vệ: OCP/OPP/OVP/SCP - Chứng nhận: RoHS, Energy Star 5.0, ErP Lot6, WEEE - Tuổi thọ ước tính 100.000 giờ sử dụng Số lượng cáp: 1x Mainboard (20+4)Pin, 1x CPU 8Pin, 1x CPU 4/8Pin, 1x PCI-E 6/8Pin, 1x PCI-E 6Pin, 9x SATA, 6x Peripherals 4Pin, 2x FDD 4pin .

  • Nguồn máy tính Seasonic M12II 850 Evo Active PFC - 80Plus Bronze
   Giá bán: 2.945.000
   Bảo hành:24 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Nguồn máy tính Seasonic M12II 850 Evo 850W Active PFC - 80Plus Bronze
   - Thiết kế mạch chuyển tiếp dòng 1 chiều dạng kép khai thác hiệu quả năng lượng PSU
   - Một đường +12V mạnh mẽ lên tới 70 Ample - Hỗ trợ hệ thống nhiều card đồ họa, đồ họa đa nhân - Cung cấp điện áp rất ổn định [chỉ sai số ±3%]
   - Hiệu suất vận hành cao 80PLUS® BRONZE [>85%] tiết kiệm điện năng
   - Cáp kết nối dạng mô-đun rời hiện đại, tiện dụng
   - Tản nhiệt thông minh 2 chế độ [Cooling, Silent] - Quạt làm mát ADDA 120mm với đệm bi kép chất lượng cao
   - Tụ điện Nhật Bản 105 độ C thể rắn bền bỉ tuyệt đối - Sử dung linh kiện không chì thân thiện với môi trường
   - Tương thích tất cả các dải điện xoay chiều (AC) trên thế giới [90V~240V]
   - Tiêu chuẩn Intel ATX12V/EPS12V tương thích mọi hệ thống [PC, IPC, Workstation, Server]
   - Các tiêu chuẩn bảo vệ: OCP/OPP/OVP/SCP - Chứng nhận: RoHS, Energy Star 5.0, ErP Lot6, WEEE
   - Tuổi thọ ước tính 100.000 giờ sử dụng
   - Số lượng cáp: 1x Mainboard (20+4)Pin, 1x CPU 8Pin, 1x CPU 4/8Pin, 6x PCI-E 6/8Pin, 10x SATA, 5x Peripherals 4Pin, 1x FDD 4pin .

  • Nguồn máy tính Seasonic G-750 SSR 750RM - 80Plus GOLD Module
   Giá bán: 2.950.000
   Bảo hành:24 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Nguồn máy tính Seasonic G-750 SSR 750RM 750W - 80Plus GOLD Module
   Công suất thực: 750W , Active PFC (PF=0.99) full range (90~240v). Sử dụng 100% tụ Nippon 105oC có xuất xứ từ nhật bản. Thiết kế mạch cộng hưởng LLC half bridge giúp đạt hiệu suất hoạt động cực cao, mạch chuyển đổi điện áp DC to DC tối ưu hóa cách sử dụng điện năng. Single rail 12V@62A. công nghệ không dùng quạt làm mát yên lặng tuyệt đối (0db). Các tiêu chuẩn bảo vệ: OCP/OPP/OVP/UVP/OTP/SCP. Chứng nhận : 80PLUS® Gold (với hiệu suất >87%), ROHS, WEEE, Energy star 5.0. ErP Lot 6 2013 compliant. Tuổi thọ ước tính: 150.000 giờ
   Hệ thống cáp nguồn dạng semi modul gồm: 1x Mainboard (20+4)Pin, 1x ATX12V (4+4)Pin, 6x PCI-E 6/8Pin, 10x SATA, 5x Peripherals 4Pin, 2x FDD 4Pin(cáp đen)

  • Nguồn máy tính Seasonic X-400FL Active PFC F3 - 80Plus GOLD No Fan
   Giá bán: 2.790.000
   Bảo hành:24 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Nguồn máy tính Seasonic X-400FL XSeries 400W Active PFC F3 - 80Plus GOLD Không quạt
   Công suất thực: 400W, Active PFC (PF=0.99) full range (90~240v). Sử dụng 100% tụ Nippon 105oC có xuất xứ từ nhật bản. Thiết kế mạch cộng hưởng LLC half bridge giúp đạt hiệu suất hoạt động cực cao, mạch chuyển đổi điện áp DC to DC tối ưu hóa cách sử dụng điện năng. Single rail 12V@33A. công nghệ không dùng quạt làm mát yên lặng tuyệt đối (0db). Các tiêu chuẩn bảo vệ: OCP/OPP/OVP/UVP/OTP/SCP. Chứng nhận : 80PLUS® Gold (với hiệu suất >87%), ROHS, WEEE, Energy star 5.0. Tuổi thọ ước tính: 150.000 giờ
   Hệ thống cáp nguồn dạng modul gồm: 1x Mainboard (20+4)Pin, 1x ATX12V (4+4)Pin, 1x PCI-E 6/8Pin, 5x SATA, 5x Peripherals 4Pin, 2x FDD 4Pin(cáp màu bọc lưới)

  • Nguồn máy tính Seasonic P-1050 (1050XP) 80Plus Platinum
   Giá bán: 5.666.000
   Bảo hành:24 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + TỔNG CÔNG SUẤT: 1050W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Platinum
   DC OUTPUT: 12V 87A (MAX. 1050W)
   FAN: FDB 120mm, S3FC - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 140 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 8 / SATA * 14 / Molex 4pin * 5

  • Nguồn máy tính Seasonic P-1200 (1200XP) 80Plus Platinum
   Giá bán: 6.666.000
   Bảo hành:24 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + TỔNG CÔNG SUẤT: 1200W
   CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Platinum
   DC OUTPUT: 12V 100A (MAX. 1200W)
   FAN: FDB 120mm, S3FC - điều khiển tốc độ thông minh
   CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
   Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
   KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 140 mm (L) x 86 mm (H)
   KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 10 / SATA * 14 / Molex 4pin * 5

  • Nguồn máy tính Seasonic S12II 620W Active PFC FDB fan F3 - 80Plus Bronze
   Giá bán: 1.745.000
   Bảo hành:24 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Nguồn máy tính Seasonic S12II 620W Active PFC/ FDB fan F3 - 620w 80Plus Bronze
    Thiết kế mạch chuyển tiếp dòng 1 chiều dạng kép khai thác hiệu quả năng lượng PSU - Một đường +12V mạnh mẽ lên tới 40 Ample - Hỗ trợ hệ thống nhiều card đồ họa, đồ họa đa nhân - Cung cấp điện áp rất ổn định [chỉ sai số ±3%] - Hiệu suất vận hành cao 80PLUS® BRONZE [>85%] tiết kiệm điện năng - Tản nhiệt thông minh 2 chế độ [Cooling, Silent] - Quạt làm mát ADDA 120mm với đệm bi kép chất lượng cao - Tụ điện Nhật Bản 105 độ C thể rắn bền bỉ tuyệt đối - Sử dung linh kiện không chì thân thiện với môi trường - Tương thích tất cả các dải điện xoay chiều (AC) trên thế giới [90V~240V] - Tiêu chuẩn Intel ATX12V/EPS12V tương thích mọi hệ thống [PC, IPC, Workstation, Server] - Các tiêu chuẩn bảo vệ: OCP/OPP/OVP/SCP - Chứng nhận: RoHS, Energy Star 5.0, ErP Lot6, WEEE - Tuổi thọ ước tính 100.000 giờ sử dụng

  • Nguồn máy tính Seasonic M12II 620w Evo Active PFC - 80Plus Bronze
   Giá bán: 2.095.000
   Bảo hành:24 Tháng
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Nguồn máy tính Seasonic M12II 620 Evo 620W Active PFC - 80Plus Bronze
   Thiết kế mạch chuyển tiếp dòng 1 chiều dạng kép khai thác hiệu quả năng lượng PSU - Một đường +12V mạnh mẽ lên tới 48 Ample - Hỗ trợ hệ thống nhiều card đồ họa, đồ họa đa nhân - Cung cấp điện áp rất ổn định [chỉ sai số ±3%] - Hiệu suất vận hành cao 80PLUS® BRONZE [>85%] tiết kiệm điện năng - Cáp kết nối dạng mô-đun rời hiện đại, tiện dụng - Tản nhiệt thông minh 2 chế độ [Cooling, Silent] - Quạt làm mát ADDA 120mm với đệm bi kép chất lượng cao - Tụ điện Nhật Bản 105 độ C thể rắn bền bỉ tuyệt đối - Sử dung linh kiện không chì thân thiện với môi trường - Tương thích tất cả các dải điện xoay chiều (AC) trên thế giới [90V~240V] - Tiêu chuẩn Intel ATX12V/EPS12V tương thích mọi hệ thống [PC, IPC, Workstation, Server] - Các tiêu chuẩn bảo vệ: OCP/OPP/OVP/SCP - Chứng nhận: RoHS, Energy Star 5.0, ErP Lot6, WEEE - Tuổi thọ ước tính 100.000 giờ sử dụng Số lượng cáp: 1x Mainboard (20+4)Pin, 1x CPU 8Pin, 1x CPU 4/8Pin, 1x PCI-E 6/8Pin, 1x PCI-E 6Pin, 9x SATA, 6x Peripherals 4Pin, 2x FDD 4pin .

  • Nguồn máy tính Seasonic S12II 520W Active PFC FDB fan F3 - 80Plus Bronze
   Giá bán: 1.515.000
   Bảo hành:0
   Kho hàng: Còn hàng
   Mô tả tóm tắt:
   + Nguồn máy tính Seasonic S12II 520 - 520W - Active PFC - 80 Plus Bronze
   Thiết kế mạch chuyển tiếp dòng 1 chiều dạng kép khai thác hiệu quả năng lượng PSU - Một đường +12V mạnh mẽ lên tới 40 Ample - Hỗ trợ hệ thống nhiều card đồ họa, đồ họa đa nhân - Cung cấp điện áp rất ổn định [chỉ sai số ±3%] - Hiệu suất vận hành cao 80PLUS® BRONZE [>85%] tiết kiệm điện năng - Tản nhiệt thông minh 2 chế độ [Cooling, Silent] - Quạt làm mát ADDA 120mm với đệm bi kép chất lượng cao - Tụ điện Nhật Bản 105 độ C thể rắn bền bỉ tuyệt đối - Sử dung linh kiện không chì thân thiện với môi trường - Tương thích tất cả các dải điện xoay chiều (AC) trên thế giới [90V~240V] - Tiêu chuẩn Intel ATX12V/EPS12V tương thích mọi hệ thống [PC, IPC, Workstation, Server] - Các tiêu chuẩn bảo vệ: OCP/OPP/OVP/SCP - Chứng nhận: RoHS, Energy Star 5.0, ErP Lot6, WEEE - Tuổi thọ ước tính 100.000 giờ sử dụng .Số lượng cáp: 1x Mainboard (20+4)Pin, 1x CPU 8Pin, 1x CPU 4/8Pin, 1x PCI-E 6/8Pin, 1x PCI-E 6Pin, 6x SATA, 6x Peripherals 4Pin, 2x FDD 4Pin .

  Hãng sản xuất

  Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

  OK Xem giỏ hàng